A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kierownictwo jednostki

DYREKTOR

mgr Maciej Bejnarowicz - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny na kierunku politologia i nauki społeczne – specjalność: socjologia, psychologia kompetencji społecznych.

absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny Katedra Psychologii: kształtowanie zachowań społecznych,
absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej w Unii Europejskiej,
absolwent kursu menadżera ochrony zdrowia.

tel. 94 3544620

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

lek. med. Maria Pietryk – specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej; specjalista w zakresie reumatologii; pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.

tel. 94 3544620 wew. 5210

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Dorociak - absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalność finanse i rachunkowość.

tel. 94 3544620 wew. 1220

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK / PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. WETERANÓW

lic.  Wioletta Figura 

– Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie - Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu – 2008 r.

– Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie – 2009 r.

– studia podyplomowe – Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział Ekonomiczny w Szczecinie – 2014 r.

tel. 94 3544620

Asystent Dyrektora/Główny Specjalista ds. BHP

mgr Anetta Rabczewska

– absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Humanistyczny na kierunku socjologia w specjalności socjologia kultury; – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja; – absolwentka Politechniki Koszalińskiej – Instytut Ekonomii i Zarządzania – studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy; – absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie – studia podyplomowe na kierunku Menedżer HR; – absolwentka Politechniki Koszalińskiej – Wydział Technologii i Edukacji – studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego; – absolwentka Politechniki Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii – studia podyplomowe w zakresie Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 25.05.2021
Podpisał: Sanatorium MSW
Dokument z dnia: 11.12.2010
Dokument oglądany razy: 7 634