A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięte zatrudnienia i konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu.

Załączniki PDF:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE NR 01/2020 - ROZSTRZYGNIĘCIE

OGŁOSZENIE NR 01/2020 o dzierżawie nieruchomości gruntowej mieszczącej sie w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 56 z przeznaczeniem do tymczasowego prowadzenia parkingu.

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu

Ogłoszenie konkurs na stanowisko Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

Ogłoszenie nr 5/2015 w sprawie składania ofert na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu za rok 2015

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięty II

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu,
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu w zakresie:

Zadanie nr 1:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dla pacjenta:
1) NFZ – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych),
2) NFZ – uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci,
3) porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a SP ZOZ Sanatoriami Uzdrowiskowymi MSWiA.

Zadanie nr 2:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dla pacjenta:
1) turnus antystresowy,
2) turnus profilaktyczno – rehabilitacyjny,
3) pakiet – komercyjny pobyt leczniczy.

Zadanie nr 3:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dodatkowo, na wniosek pacjenta, poza obowiązującą umową lub pakietem.

Załączniki PDF:

OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA 
wzór umowy zadanie nr 1
wzór umowy zadanie nr 2
wzór umowy zadanie nr 3
załącznik nr 1 do umów zadanie nr 1,2,3
załącznik nr 2 do umów zadanie nr 1,2,3
załącznik nr 3 do umów zadanie nr 1,2,3
załacznik nr 7 do umowy zadanie nr 3

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięty I
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu,
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg
Ogłasza Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 • podstawowe zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad pacjentem
 • dyżury lekarskie
 • nadzór nad Działem Usprawniania Leczniczego
 • kierowanie Oddziałem Uzdrowiskowym Sanatoryjnym
 • badanie i ordynacja programu leczniczego dla Pacjentów nie wymienionych w/w zadaniach
 • konsultacje specjalistyczne w dziedzinie: ………………….. na rzecz pacjenta komercyjnego (poza wykupionym pakietem)

Załączniki:

komunikatu nr 1
ogłoszenie PDF
formularz ofertowy PDF
klauzula informacyjna (dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów) PDF
projekt umowy zadanie nr 1 PDF
projekt umowy zadanie nr 2 PDF
projekt umowy zadanie nr 3 PDF
projekt umowy zadanie nr 4 PDF
projekt umowy zadanie nr 5 PDF
projekt umowy zadanie nr 6 PDF

Wzór umowy załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

w zakresie:

 • opieki zdrowotnej nad pacjentami oddziału na pobycie stacjonarnym,
 • opieki zdrowotnej nad pacjentami korzystającym z usług sanatoryjnych w warunkach ambulatoryjnych,
 • pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem,
 • nadzoru balneologicznego nad funkcjonowaniem i pracą Działu Usprawniania Leczniczego,
 • organizacji i nadzoru nad pracą Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego – pełnia funkcji Lekarza kierującego oddziałem,
 • badania i ordynacji programu leczniczego dla Pacjentów niestacjonarnych spoza Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • konsultacji specjalistycznych.Kołobrzeg, dnia 08 lutego 2021 rok.

OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 1
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 2
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 3
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 4
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 5
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 6
WZÓR UMOWA ZADANIE NR 7
WZÓR UMOWA NAJMU GABINETUOpublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 16.06.2021
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 12.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 101